Bijlage

Algemene reserve

Stand per 01-01-2020

77.114.652

Bijdrage rekeningresultaat 2016 aan AD

-2.000.000

Resultaat jaarrekening 2019

8.128.325

Rekening resultaat grondbedrijf 2019

-3.337.323

Afdracht grondbedrijf n.a.v. jaarrekening 2019

4.700.000

Precario Liander 2020

7.626.005

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.332.000

Dekking Huis van de Stad uit AR

-1.190.000

Besparing Huis van de Stad

270.000

Bijdrage uit energietransitie

500.000

Stand per 31-12-2020

93.143.659

Resultaat jaarrekening 2020

17.068.000

Bestemmingsvoorstellen resultaat 2020

-12.140.000

onttrekking reserve Zwitsalpark

755.000

Precario Liander 2021

7.500.000

Besparing Huis van de Stad

270.000

Bijdrage uit netto vrije ruimte

0

Bijdrage uit energietransitie

0

Onttrekking disbalans Ruimte

-875.000

Storitng restant Corona 2020 in Reserve Corona

-1.581.000

Resultaat 2021

1.603.000

Stand per 31-12-2021

105.743.659

Besparing Huis van de Stad

270.000

Bijdrage aan Zwembad Noord

-1.200.000

Storiting in reserve BROA

-10.000.000

Prognose resultaat 2022

6.403.000

Bijdrage uit netto vrije ruimte

0

Stand per 31-12-2022

101.216.659

Besparing Huis van de Stad

270.000

Prognose resultaat 2023

0

Bijdrage uit netto vrije ruimte

0

Stand per 31-12-2023

101.486.659

Besparing Huis van de Stad

270.000

Prognose resultaat 2024

0

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.030.000

Stand per 31-12-2024

102.786.659

Besparing Huis van de Stad

270.000

Prognose resultaat 2025

0

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.030.000

Stand per 31-12-2025

104.086.659

Deze pagina is gebouwd op 10/06/2021 07:56:13 met de export van 10/05/2021 15:50:22