Bijlage

Overzicht kapitaallasten en nieuwe investeringen

Bedragen * € 1.000

Balans

Omschrijving

Boekwaarde

Vermeerdering

Verminderingen

Afschrijvingen

Boekwaarde

Rente

Totaal

nr.

1-1-2022

(investering)

31-12-2022

kapitaallasten

B0101a

Gronden en terreinen

48.550

818

0

49.368

534

534

Specificatie vermeerdering:

- Groene wig

818

818

0

B0101b

Strategische gronden

21.405

0

0

21.405

235

235

B0102

Woonruimten

309

0

0

309

3

3

B0103

Bedrijfsgebouwen

379.537

13.094

1.441

13.669

377.521

4.174

17.843

Specificatie vermeerdering:

- Huisvesting scholen

10.340

10.340

0

- Binnenstad

20

1.441

-1.421

0

- Sporthal Zuiderpark

500

500

0

- Verduurzaming

1.350

1.350

0

- Diverse kleinere investeringen

885

885

0

B0104

Grond- weg- en waterbouwk.werken

112.650

25.523

4.236

133.937

1.190

5.427

Specificatie vermeerdering:

- Tunnel laan van Osseveld

6.688

6.688

0

- Investeringen maarschappelijk nut

8.702

8.702

0

- Riolering/Klimaat adaptie/beken en sprengen

1.618

1.618

0

- Binnenstad/Plein vd Stad

4.133

4.133

0

- Mobiliteit

976

976

0

- Revatalisering bedrijventerreinen

2.000

2.000

0

- Parkeren Apeldoorn-West

885

885

0

- Diverse kleinere investeringen

520

520

0

B0105

Vervoermiddelen

2.826

733

578

2.982

31

609

Specificatie vermeerdering

- Routine investeringen

708

708

0

- Diverse kleinere investeringen

25

25

0

B0106

Machines/apparaten/installaties

40.011

3.811

4.075

39.747

440

4.515

Specificatie vermeerdering:

- Automatisering

1.875

1.875

0

- Investeringen maatschappelijk nut

1.721

1.721

0

- Diverse kleinere investeringen

214

214

0

B0107

Overige materiële vaste activa

16.902

6.234

1.158

21.978

207

1.365

Specificatie vermeerdering:

- Investeringen maatschappelijk nut

1.672

1.672

0

- Groenplan

2.461

2.461

0

- Comfortabele gezinsstad

510

510

0

- Diverse kleinere investeringen

1.591

1.591

0

Investeringen nieuwe ontwikkelingen

0

0

Her prioritering investeringen

-4.000

Mobiliteitsvisie binnenstad

100

Impuls slimme verkeerslichten

200

Reizend zand

400

Park Berg en Bos

520

Verkeerslicht IJsseldijk

250

Totaal materiële activa

622.191

50.213

1.441

23.716

647.246

6.816

30.532

Deze pagina is gebouwd op 10/06/2021 07:56:13 met de export van 10/05/2021 15:50:22