Programma

Maatschappelijke ondersteuning

Taakvelden:

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
6.5 Arbeidsparticipatie
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
7.1 Volksgezondheid
0.10 Mutaties reserves

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 123.515
Baten € -6.755
Saldo € 116.760
Deze pagina is gebouwd op 10/06/2021 07:56:13 met de export van 10/05/2021 15:50:22