Bijlage

Meerjaren balans

(bedragen x € 1.000)

31-12-2020

31-12-2021

Mutaties

Mutaties

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

Activa

Bij

Af

Vaste activa

00

Immateriële vaste activa

- Bijdrage aan activa in eigendom van derden

1.815

1.815

1.815

1.815

1.815

1.815

01

Materiële vaste activa

- Economisch nut

487.440

503.377

48.771

23.773

528.375

545.873

555.709

557.650

- economisch nut, met heffingsgrondslag

49.867

49.867

49.867

49.867

49.867

49.867

- Maatschappelijk nut

48.437

48.437

48.437

48.437

48.437

48.437

02

Financiële vaste activa

- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

1.664

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

- Leningen aan woningbouwcorporaties

10.600

7.900

7.900

7.900

7.900

7.900

- Leningen aan deelnemingen

0

0

0

0

0

- Overige langlopende leningen

31.478

29.711

1.523

28.188

26.668

18.240

17.854

- Overige uitzettingen

0

0

0

0

0

Totaal vaste activa

631.301

642.801

666.276

682.254

683.662

685.217

Vlottende activa

03

Voorraden

- Niet in exploitatie genomen bouwgronden

- Overige grond en hulpstoffen

5.315

5.315

5.315

5.315

5.315

5.315

- In exploitatie genomen bouwgronden/Onderhanden werk

13.108

5.509

12.930

19.617

-1.178

-8.966

-11.120

-8.833

- Vooruitbetalingen

0

0

0

0

0

04

Vorderingen korte termijn (< 1 jaar)

- Vorderingen op openbare lichamen

29.890

29.890

29.890

29.890

29.890

29.890

- Overige vorderingen

10.851

10.851

10.851

10.851

10.851

10.851

- Rekening courant

370

370

370

370

370

370

05

Liquide middelen

- Kas

1.907

1.907

1.907

1.907

1.907

1.907

- Banken

0

0

0

0

0

06

Overlopende activa

34.725

34.725

34.725

34.725

34.725

34.725

Totaal vlottende activa

96.166

88.567

81.880

74.092

71.938

74.225

Totaal Activa

727.467

731.368

748.156

756.346

755.600

759.442

(bedragen x € 1.000)

31-12-2020

31-12-2021

Mutaties

Mutaties

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

Activa

Bij

Af

Vaste activa

00

Immateriële vaste activa

- Bijdrage aan activa in eigendom van derden

1.815

1.815

1.815

1.815

1.815

1.815

01

Materiële vaste activa

- Economisch nut

487.440

503.377

48.771

23.773

528.375

545.873

555.709

557.650

- economisch nut, met heffingsgrondslag

49.867

49.867

49.867

49.867

49.867

49.867

- Maatschappelijk nut

48.437

48.437

48.437

48.437

48.437

48.437

02

Financiële vaste activa

- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

1.664

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

- Leningen aan woningbouwcorporaties

10.600

7.900

7.900

7.900

7.900

7.900

- Leningen aan deelnemingen

0

0

0

0

0

- Overige langlopende leningen

31.478

29.711

1.523

28.188

26.668

18.240

17.854

- Overige uitzettingen

0

0

0

0

0

Totaal vaste activa

631.301

642.801

666.276

682.254

683.662

685.217

Vlottende activa

03

Voorraden

- Niet in exploitatie genomen bouwgronden

- Overige grond en hulpstoffen

5.315

5.315

5.315

5.315

5.315

5.315

- In exploitatie genomen bouwgronden/Onderhanden werk

13.108

5.509

12.930

19.617

-1.178

-8.966

-11.120

-8.833

- Vooruitbetalingen

0

0

0

0

0

04

Vorderingen korte termijn (< 1 jaar)

- Vorderingen op openbare lichamen

29.890

29.890

29.890

29.890

29.890

29.890

- Overige vorderingen

10.851

10.851

10.851

10.851

10.851

10.851

- Rekening courant

370

370

370

370

370

370

05

Liquide middelen

- Kas

1.907

1.907

1.907

1.907

1.907

1.907

- Banken

0

0

0

0

0

06

Overlopende activa

34.725

34.725

34.725

34.725

34.725

34.725

Totaal vlottende activa

96.166

88.567

81.880

74.092

71.938

74.225

Totaal Activa

727.467

731.368

748.156

756.346

755.600

759.442

(bedragen x € 1.000)

31-12-2020

31-12-2021

Mutaties

Mutaties

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

Passiva

Bij

Af

Inclusief dekking begrotingstekort MPB 2018-2021

Vaste passiva

07

Eigen vermogen

- Algemene reserves

93.144

105.744

6.672

11.200

101.216

101.486

102.786

104.086

- Bestemmingsreserves

43.739

51.269

17.112

10.874

57.507

53.623

51.379

49.123

- Rekeningresultaat

17.068

0

214

-214

-214

-214

-214

Totaal reserves

153.951

157.013

158.509

154.895

153.951

152.995

0

08

Voorzieningen

15.337

15.224

11.259

10.307

16.176

17.225

18.477

19.261

0

09

Schulden met een rentevaste periode > 1 jaar

448.361

404.999

40.000

30.664

414.335

413.669

428.637

443.605

- Obligatieleningen

0

0

0

0

0

- Onderhandse leningen van pensioenfondsen

0

0

0

en verzekeringsinstellingen

0

- Onderhandse leningen van banken

0

0

0

en overige financiële instellingen

0

- Onderhandse leningen van medeoverheden

0

0

0

0

0

- Onderhandse leningen van overige sectoren (nl)

0

0

0

0

0

- Waarborgsommen

59

59

59

59

59

59

0

Totaal vaste passiva

617.708

577.295

51.259

40.971

589.079

585.848

601.124

615.920

0

10

Vlottende passiva

0

Schulden met een rentevaste periode < 1 jaar

0

- Kasgeldleningen

37.000

37.000

37.000

37.000

37.000

37.000

- Overige schulden

4.488

4.488

4.488

4.488

4.488

4.488

0

0

11

Overlopende passiva

68.273

112.585

24.467

19.463

117.589

129.010

112.988

102.034

0

Totaal vlottende passiva

109.761

154.073

159.077

170.498

154.476

143.522

Totaal Passiva

727.469

731.368

748.156

756.346

755.600

759.442

2

0

0

0

0

0

0

0

solvabiliteit

21,2%

21,5%

21,2%

20,5%

20,4%

20,1%

(bedragen x € 1.000)

31-12-2020

31-12-2021

Mutaties

Mutaties

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

Passiva

Bij

Af

Inclusief dekking begrotingstekort MPB 2018-2021

Vaste passiva

07

Eigen vermogen

- Algemene reserves

93.144

105.744

6.672

11.200

101.216

101.486

102.786

104.086

- Bestemmingsreserves

43.739

51.269

17.112

10.874

57.507

53.623

51.379

49.123

- Rekeningresultaat

17.068

0

214

-214

-214

-214

-214

Totaal reserves

153.951

157.013

158.509

154.895

153.951

152.995

0

08

Voorzieningen

15.337

15.224

11.259

10.307

16.176

17.225

18.477

19.261

0

09

Schulden met een rentevaste periode > 1 jaar

448.361

404.999

40.000

30.664

414.335

413.669

428.637

443.605

- Obligatieleningen

0

0

0

0

0

- Onderhandse leningen van pensioenfondsen

0

0

0

en verzekeringsinstellingen

0

- Onderhandse leningen van banken

0

0

0

en overige financiële instellingen

0

- Onderhandse leningen van medeoverheden

0

0

0

0

0

- Onderhandse leningen van overige sectoren (nl)

0

0

0

0

0

- Waarborgsommen

59

59

59

59

59

59

0

Totaal vaste passiva

617.708

577.295

51.259

40.971

589.079

585.848

601.124

615.920

0

10

Vlottende passiva

0

Schulden met een rentevaste periode < 1 jaar

0

- Kasgeldleningen

37.000

37.000

37.000

37.000

37.000

37.000

- Overige schulden

4.488

4.488

4.488

4.488

4.488

4.488

0

0

11

Overlopende passiva

68.273

112.585

24.467

19.463

117.589

129.010

112.988

102.034

0

Totaal vlottende passiva

109.761

154.073

159.077

170.498

154.476

143.522

Totaal Passiva

727.469

731.368

748.156

756.346

755.600

759.442

Deze pagina is gebouwd op 10/06/2021 07:56:13 met de export van 10/05/2021 15:50:22