Programma

Veiligheid

Taakvelden:

1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
0.10 Mutaties reserves

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 16.511
Baten € -1.237
Saldo € 15.274
Deze pagina is gebouwd op 10/06/2021 07:56:13 met de export van 10/05/2021 15:50:22