Programma

Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

Taakvelden:

5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
5.4 Musea
5.5 Cultureel erfgoed
5.6 Media
0.10 Mutaties reserves

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 35.969
Baten € -8.868
Saldo € 27.101
Deze pagina is gebouwd op 10/06/2021 07:56:13 met de export van 10/05/2021 15:50:22