Bijlage

Overzicht jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Afdeling

Loonkosten, uitkeringen, vergoedingen in €

Totaal aantal fte's

Loonsom per fte in €

Huidig personeel

Raadsleden

1.169.396

Bestuur (incl lasten APPA)

1.164.755

Griffie

1.057.893

11,10

95.306

Organisatie afdelingen

Concern

Directieraad

854.821

5,00

170.964

Concernzaken

3.219.630

30,32

106.180

PPIM

4.782.757

46,56

102.713

Ruimte

Omgevingsbeleid

3.647.322

37,68

96.797

ROR

3.966.870

45,05

88.049

Omgevingsrecht en vergunningen

3.243.896

38,09

85.160

Vastgoed en grond

2.762.698

27,67

99.853

Beheer en onderhoud

11.437.138

190,01

60.193

PTH

3.643.154

52,60

69.261

VOA

4.125.735

42,00

98.232

Maatschappelijke ontwikkeling

Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling

2.934.506

29,60

99.142

Keten en accountmanagement sociaal

2.311.768

24,70

93.594

Realisatie sociaal

9.520.376

142,56

66.782

Loket sociaal

11.048.441

140,95

78.383

Dienstverlening en bedrijfsvoering

Informatie

10.043.697

110,85

90.606

F&C

5.140.379

57,78

88.965

Interne dienstverlening

6.205.079

93,41

66.428

Personeel en organisatie

2.125.634

23,21

91.583

Juridische zaken

3.493.968

38,57

90.588

KCC

4.171.497

59,90

69.644

Communicatie en kabinetszaken

2.597.019

29,20

88.939

Totaal huidig personeel

104.668.430

1.276,81

Voormalig personeel

Pensioenen wethouders

212.547

WW uitkeringen (totaal concern)

328.146

Totaal voormalig personeel

540.693

Totaal personele lasten

105.209.123

1.277

Deze pagina is gebouwd op 10/06/2021 07:56:13 met de export van 10/05/2021 15:50:22