Programma

Jeugd en onderwijs

Taakvelden:

4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
7.1 Volksgezondheid
0.10 Mutaties reserves

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 103.708
Baten € -6.112
Saldo € 97.596
Deze pagina is gebouwd op 10/06/2021 07:56:13 met de export van 10/05/2021 15:50:22