Programma

Apeldoorn activeert

Taakvelden:

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.3 Inkomensregelingen
6.4 Begeleide participatie
6.5 Arbeidsparticipatie
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
0.10 Mutaties reserves

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 112.743
Baten € -64.599
Saldo € 48.145
Deze pagina is gebouwd op 10/06/2021 07:56:13 met de export van 10/05/2021 15:50:22