Strategische doelen en topthema's

Ondernemende Stad

Ondernemende Stad

Apeldoorn heeft een breed economisch profiel, gedragen door het midden- en kleinbedrijf met daarnaast een aantal grote, vaak publieke, instellingen. Meer bedrijvigheid en het versterken van onze bedrijven is het doel van ons economisch beleid. Samen werken we aan een veerkrachtige en toekomstbestendige Apeldoornse economie. Om dit te bereiken bieden we de juiste randvoorwaarden voor ondernemers om zich hier te vestigen of om door te groeien.

De maatregelen die zijn getroffen rondom het COVID-19 virus hebben impact op onze economie. Het is nog onduidelijk wat de exacte gevolgen zullen zijn. We zien in het algemeen dat het aantal bedrijven in Apeldoorn is gegroeid, het aantal faillissementen laag is gebleven en de werkgelegenheid nagenoeg gelijk is gebleven. De zwaar getroffen sectoren uitgezonderd. De steunmaatregelen van het Rijk lijken de directe gevolgen van de COVID-19 crisis te hebben opgevangen. Toch moeten we er rekening mee houden dat het aantal bedrijven - het bij het afbouwen van de steun - niet meer redt en dat de ontwikkeling van de werkgelegenheid een negatieve wending gaat nemen. Wat we wel zeker weten is dat de arbeidsmarkt onder druk staat en blijft staan. In sommige beroepen ontstaan overschotten. In andere, waaronder in onze stuwende Apeldoornse sectoren, lopen de tekorten op. Bestaande banen veranderen, de mobiliteit tussen economische sectoren is steeds belangrijker en (toekomstige) werknemers moeten zich kunnen blijven ontwikkelen.

Het komende jaar ligt onze focus op het geven van uitvoering aan de drie pijlers uit het programma ‘De Ondernemende Stad’:

  • We werken aan toekomstbestendige locaties voor werken, wonen en leven en geven de groei van de Apeldoornse economie ruimte op bestaande plekken en breiden, waar mogelijk, fors uit;
  • We willen talenten aantrekken, binden en boeien zodat ze blijvend waarde toevoegen aan de stad. Dit doen we onder andere door bij te dragen aan een betere aansluiting tussen onderwijs, arbeidsmarkt en de ondernemers;
  • Het verzilveren van de Apeldoornse kiemkracht met focus op veiligheid, circulariteit en innovatie samen met onze economische partners. Denk hierbij aan de City Deal Impact Ondernemen, het NewTechPark en het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering.
  • Daarnaast vraagt onze strategie gericht op de economische versterking van Apeldoorn om een meerjarige aanpak. Daarom werken we aan een Economische Visie.

De inspanningen op het gebied van het strategisch doel Ondernemende Stad zijn met name te vinden in programma 9.

Deze pagina is gebouwd op 10/06/2021 07:56:13 met de export van 10/05/2021 15:50:22