Programma

Milieu

Taakvelden:

7.3 Afval
7.4 Milieubeheer
0.10 Mutaties reserves

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 28.948
Baten € -26.728
Saldo € 2.219
Deze pagina is gebouwd op 10/06/2021 07:56:13 met de export van 10/05/2021 15:50:22